Division of Academic & International |  Main Campus

HEBAHAN TNCAA BIL.7/2022 : PELEPASAN WAKTU PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (P&P) SEMPENA HARI DEEPAVALI 2022

HEBAHAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) BIL.7/2022 : PELEPASAN WAKTU PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (P&P) SEMPENA HARI DEEPAVALI 2022


Saya dengan hormatnya merujuk perkara di atas.


2. Sukacita dimaklumkan bahawa pihak Universiti telah bersetuju untuk memberi pelepasan waktu Pengajaran & Pembelajaran pada 25 hingga 26 Oktober 2022 khusus kepada pelajar yang merayakan Hari Deepavali.

3.   Sehubungan dengan itu, mohon perhatian dan tindakan pihak Pengarah Kampus/Dekan/Pengarah/Penyelaras/Ketua Jabatan dalam memastikan pelajar yang merayakan Hari Deepavali tidak terkesan dengan proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan.


Sekian, harap maklum.

27 September 2022

    Deputy Vice-Chancellor ( Academic & International )
    Chancellory, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang, Malaysia
    Tel : +604 653 3295  |  Fax: +604 656 6699  |  Emel :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |  

    Hak Cipta © 2022 Universiti Sains Malaysia.