Division of Academic & International |  Main Campus

HEBAHAN TNCAA BIL.3/2022 : PELAKSANAAN PEPERIKSAAN SECARA ATAS TALIAN

 

HEBAHAN TNCAA BIL.3/2022 : PELAKSANAAN PEPERIKSAAN SECARA ATAS TALIAN

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas dan susulan Mesyuarat Khas Pusat Pengurusan Bencana (Nerve Centre) pada 7 Februari 2022 adalah berkaitan.


2. Adalah dimaklumkan bahawa sebagai langkah mencegah penularan wabak Covid-10 di kalangan warga staf dan pelajar, pihak Universiti telah bersetuju agar semua sesi Peperiksaan Semester 1 Sidang Akademik 2021/2022 mulai 14 Februari 2022 sehingga 6 Mac 2022 dijalankan secara atas talian.


3. Perhatian dan kerjasama pihak YBhg.Dato’/ Profesor/Prof.Madya/Dr./Tuan/Puan amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

 

8 Februari 2022

    Deputy Vice-Chancellor ( Academic & International )
    Chancellory, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang, Malaysia
    Tel : +604 653 3295  |  Fax: +604 656 6699  |  Emel :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |  

    Hak Cipta © 2022 Universiti Sains Malaysia.