Division of Academic & International |  Main Campus

PERMOHONAN UPUONLINE BAGI KEMASUKAN SA 2022/2023

Permohonan UPUOnline Bagi Kemasukan Ke Universiti Awam (UA), Politeknik, Kolej Komuniti (KK) & Institusi Latihan Kemahiran Awam (ILKA) Sesi Akademik 2022/2023.
 
Dengan mengambil kira pandemik Covid-19 yang masih belum tamat, Kementerian bersetuju untuk menanggung sepenuhnya bayaran proses UPUOnline/Unik ID kepada semua pemohon.
Pemohon boleh dibuat pada :
 
Dibuka 4 Februari 2022 Jam 12.00 tengah hari
Ditutup 31 Mac 2022 Jam 5.00 petang
 
Permohonan boleh dibuat di laman web rasmi :

    Deputy Vice-Chancellor ( Academic & International )
    Chancellory, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang, Malaysia
    Tel : +604 653 3295  |  Fax: +604 656 6699  |  Emel :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |  

    Hak Cipta © 2022 Universiti Sains Malaysia.